wikid voice
top

back
Wikitree được tạm thời đóng cửa trang web 'Wikitree toàn cầu Edition' vào ngày 01 tháng 7.
Twitter phơi sáng 0 | 2016.07.01 12:27

Câu chuyện này đã được dịch thông qua Google Translate. Bạn có thể giúp chúng tôi sửa chữa nó bằng cách nhấn vào tab 'Trợ giúp Sửa đổi Story'. Sửa chữa nó và chia sẻ nó! Nó là thú vị!

Hello,

Wikitree is temporarily closing its multilingual news site 'Wikitree Global Edition' demo version on July 1.
 
Wikitree has been sending out news stories in 14 languages ​​for approximately two years and seven months, since December 2013. It was able to accumulate vast amount of knowhow through various experiments.

Now, the news outlet decided to take its time to re-establish the Global Edition with new paradigm and strategies.

Thus, we are temporarily closing the demo version of Wikitree Global Edition, and plan to reveal an advanced version of global service in the near future.

In the meantime, we offer our sincere gratitude to you for your interest in Global Edition Wikitree.

Wikitree vows to keep challenging itself in order to establish the global news service market.

We promise to be back with new and innovative service.

Thank you.


July 1, 2016

Wikitree Officer lift
 • facebook
 • 0
  http://vie.wikitree.us/story/10910
 • twitter
 • RT 0
 • twitter send
http://vie.wikitree.us/story/10910 @wikitree
Vui lòng chọn một tài khoản từ Wikitree, Facebook, hay Twitter.
Bạn có muốn đăng nhập vào?
Giữ trên, xin vui lòng
Một thông báo yêu cầu ít nhất 2 ký tự.
Bạn có chắc chắn muốn xóa những câu chuyện?
Bạn không thể xóa một câu chuyện của người khác!
Để lại lời nhận xét của bạn ở đây SNS.- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • Câu chuyện liên quan
  Clicked nhấtmore
  발코니tv
  Facebook sốngmore
  share
  sao chép URL
  wikitree | Wikitree được tạm thời đóng cửa trang web 'Wikitree toàn cầu Edition' vào ngày 01 tháng 7.
  top

  back
  Wikitree được tạm thời đóng cửa trang web 'Wikitree toàn cầu Edition' vào ngày 01 tháng 7.
  Twitter phơi sáng 0 | 2016.07.01 12:27

  Câu chuyện này đã được dịch thông qua Google Translate. Bạn có thể giúp chúng tôi sửa chữa nó bằng cách nhấn vào tab 'Trợ giúp Sửa đổi Story'. Sửa chữa nó và chia sẻ nó! Nó là thú vị!

  Hello,

  Wikitree is temporarily closing its multilingual news site 'Wikitree Global Edition' demo version on July 1.
   
  Wikitree has been sending out news stories in 14 languages ​​for approximately two years and seven months, since December 2013. It was able to accumulate vast amount of knowhow through various experiments.

  Now, the news outlet decided to take its time to re-establish the Global Edition with new paradigm and strategies.

  Thus, we are temporarily closing the demo version of Wikitree Global Edition, and plan to reveal an advanced version of global service in the near future.

  In the meantime, we offer our sincere gratitude to you for your interest in Global Edition Wikitree.

  Wikitree vows to keep challenging itself in order to establish the global news service market.

  We promise to be back with new and innovative service.

  Thank you.


  July 1, 2016

  Wikitree Officer lift
  • facebook
  • 0
   http://vie.wikitree.us/story/10910
  • twitter
  • RT 0
  • twitter send
  http://vie.wikitree.us/story/10910 @wikitree
  Vui lòng chọn một tài khoản từ Wikitree, Facebook, hay Twitter.
  Bạn có muốn đăng nhập vào?
  Giữ trên, xin vui lòng
  Một thông báo yêu cầu ít nhất 2 ký tự.
  Bạn có chắc chắn muốn xóa những câu chuyện?
  Bạn không thể xóa một câu chuyện của người khác!
  Để lại lời nhận xét của bạn ở đây SNS.- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • Câu chuyện liên quan
  Clicked nhấtmore
  발코니tv
  Facebook sốngmore
  sao chép URL