wikid voice
top

back
Wikitree được tạm thời đóng cửa trang web 'Wikitree toàn cầu Edition' vào ngày 01 tháng 7.
Twitter phơi sáng 0 | 2016.07.01 12:27

Câu chuyện này đã được dịch thông qua Google Translate. Bạn có thể giúp chúng tôi sửa chữa nó bằng cách nhấn vào tab 'Trợ giúp Sửa đổi Story'. Sửa chữa nó và chia sẻ nó! Nó là thú vị!

Chào bạn,

Wikitree được tạm thời đóng cửa trang web tin tức đa ngôn ngữ phiên bản demo 'Wikitree toàn cầu Edition' vào ngày 01 Tháng Bảy.
Wikitree đã được gửi ra câu chuyện tin tức trong 14 ngôn ngữ cho khoảng hai năm và bảy tháng, từ tháng năm 2013. Nó đã có thể tích lũy số lượng lớn các bí quyết thông qua các thí nghiệm khác nhau.

Bây giờ, các cửa hàng tin quyết định dành thời gian của mình để thiết lập lại các phiên bản toàn cầu với mô hình và chiến lược mới.

Vì vậy, chúng tôi đang tạm thời đóng cửa phiên bản demo của Wikitree toàn cầu Edition, và có kế hoạch tiết lộ một phiên bản tiên tiến của dịch vụ toàn cầu trong tương lai gần.

Trong khi chờ đợi, chúng tôi cung cấp lòng biết ơn chân thành của chúng tôi với bạn đã quan tâm đến toàn cầu bản Wikitree.

Wikitree thề sẽ giữ thách thức bản thân để thành lập thị trường dịch vụ tin tức toàn cầu.

Chúng tôi hứa sẽ trở lại với dịch vụ mới và sáng tạo.

Cảm ơn bạn.


Ngày 01 tháng 7 năm 2016

Officer Wikitree thang máy
 • facebook
 • 0
  http://vie.wikitree.us/story/10910
 • twitter
 • RT 0
 • twitter send
http://vie.wikitree.us/story/10910 @wikitree
Vui lòng chọn một tài khoản từ Wikitree, Facebook, hay Twitter.
Bạn có muốn đăng nhập vào?
Giữ trên, xin vui lòng
Một thông báo yêu cầu ít nhất 2 ký tự.
Bạn có chắc chắn muốn xóa những câu chuyện?
Bạn không thể xóa một câu chuyện của người khác!
Để lại lời nhận xét của bạn ở đây SNS.- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • Câu chuyện liên quan
  Clicked nhấtmore
  발코니tv
  Facebook sốngmore
  share
  sao chép URL
  wikitree | Wikitree được tạm thời đóng cửa trang web 'Wikitree toàn cầu Edition' vào ngày 01 tháng 7.
  top

  back
  Wikitree được tạm thời đóng cửa trang web 'Wikitree toàn cầu Edition' vào ngày 01 tháng 7.
  Twitter phơi sáng 0 | 2016.07.01 12:27

  Câu chuyện này đã được dịch thông qua Google Translate. Bạn có thể giúp chúng tôi sửa chữa nó bằng cách nhấn vào tab 'Trợ giúp Sửa đổi Story'. Sửa chữa nó và chia sẻ nó! Nó là thú vị!

  Chào bạn,

  Wikitree được tạm thời đóng cửa trang web tin tức đa ngôn ngữ phiên bản demo 'Wikitree toàn cầu Edition' vào ngày 01 Tháng Bảy.
  Wikitree đã được gửi ra câu chuyện tin tức trong 14 ngôn ngữ cho khoảng hai năm và bảy tháng, từ tháng năm 2013. Nó đã có thể tích lũy số lượng lớn các bí quyết thông qua các thí nghiệm khác nhau.

  Bây giờ, các cửa hàng tin quyết định dành thời gian của mình để thiết lập lại các phiên bản toàn cầu với mô hình và chiến lược mới.

  Vì vậy, chúng tôi đang tạm thời đóng cửa phiên bản demo của Wikitree toàn cầu Edition, và có kế hoạch tiết lộ một phiên bản tiên tiến của dịch vụ toàn cầu trong tương lai gần.

  Trong khi chờ đợi, chúng tôi cung cấp lòng biết ơn chân thành của chúng tôi với bạn đã quan tâm đến toàn cầu bản Wikitree.

  Wikitree thề sẽ giữ thách thức bản thân để thành lập thị trường dịch vụ tin tức toàn cầu.

  Chúng tôi hứa sẽ trở lại với dịch vụ mới và sáng tạo.

  Cảm ơn bạn.


  Ngày 01 tháng 7 năm 2016

  Officer Wikitree thang máy
  • facebook
  • 0
   http://vie.wikitree.us/story/10910
  • twitter
  • RT 0
  • twitter send
  http://vie.wikitree.us/story/10910 @wikitree
  Vui lòng chọn một tài khoản từ Wikitree, Facebook, hay Twitter.
  Bạn có muốn đăng nhập vào?
  Giữ trên, xin vui lòng
  Một thông báo yêu cầu ít nhất 2 ký tự.
  Bạn có chắc chắn muốn xóa những câu chuyện?
  Bạn không thể xóa một câu chuyện của người khác!
  Để lại lời nhận xét của bạn ở đây SNS.- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • Twitter RT ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • Câu chuyện liên quan
  Clicked nhấtmore
  발코니tv
  Facebook sốngmore
  sao chép URL